Tudományos ismeretterjesztő cikkek

Kutatási eredményeinket igyekszünk megosztani nemcsak a szakemberekkel, hanem minden érdeklődővel. Kutatócsoportunk tagjai a görögkatolikus hitéleti kiadványok - Görögkatolikus Szemle és a Görögkatolikus Szemlélet - rendszeres szerzői. 

Az alábbi listán az egyes tételekre kattintva tölthet le cikkeket pdf-formátumban.

Véghseő Tamás

Véghseő Tamás: Ahol minden elkezdődött… – 150 éve történt a hajdúdorogi nagygyűlés. Görögkatolikus Szemlélet, 2018/tavasz, 60-61.

Véghseő Tamás: A román görögkatolikus egyház boldoggá avatott vértanú püspökei. Görögkatolikus Szemlélet, 2019/nyár, 46-48.

Véghseő Tamás: Száz éve gyilkolták meg Jaczkovics Sándor görögkatolikus lelkészt. Görögkatolikus Szemlélet, 2019/nyár, 60.

Véghseő Tamás: Miért nem lett Hadzsega Gyula hajdúdorogi püspök? Görögkatolikus Szemlélet, 2019/nyár, 34.

Görögkatolikus gyökereink nyomában. Interjú dr. Véghseő Tamás atyával. Görögkatolikus Szemlélet, 2019/nyár, 64-67.

Véghseő Tamás: Hetvenéves a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a hittudományi főiskola. Görögkatolikus Szemlélet, 2020/nyár, 56-57.

Véghseő Tamás: Cuique suum. Görögkatolikus gondolatok a trianoni diktátum 100. évfordulóján. Görögkatolikus Szemlélet 2020/Nyár

Véghseő Tamás: A görögkatolikus vértanúk és hitvallók helytállásának történeti háttere. In: Szabó, Sándor (szerk.)  „TANÚSÁGTÉTEL, HIT ÉS KÜLDETÉS” Görögkatolikus vértanúk a Kárpát-medencében. Debrecen,  (2020)  67 p.  pp. 17-21. , 5 p.

Véghseő Tamás: 100 éve alakult meg a Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetsége (MAGOSZ). Görögkatolikus Szemlélet 2021. ősz

Véghseő Tamás: Görögkatolikusok Hajdú-Bihar megyében : A hajdú hagyományok nyomában. Debrecen, (2021) ,  200 p. 

Véghseő Tamás: Hatvan éve hunyt el Liki Imre János OSBM. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE  22 :  11  pp. 14-14. , 1 p.  (2021)

Véghseő Tamás: Tökéletes népet készíteni az Úrnak. 50 éve hunyt el Dudás Miklós püspök. Görögkatolikus Szemlélet, 2022. tél

 

Terdik Szilveszter


Terdik Szilveszter: Szamovolszky Ödön (1878–1914) görögkatolikus szobrász. Görögkatolikus Szemlélet, 2018/nyár, 68-71.

Terdik Szilveszter: Boksay József, festőművész (1891–1975). Görögkatolikus Szemlélet, 2018/ősz, 64-67.

Terdik Szilveszter: Teodorovics Arsza (1767–1826) szerb ortodox festő és a görögkatolikusok. Görögkatolikus Szemlélet, 2018/tél, 78-80.

Terdik Szilveszter: Az erélyes Szent Miklós. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 12 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter:Töredékes Szent Miklós-ikon Nagydobosról. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 11 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Hordozható Mária-kép Bökönyben. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 10 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Keresztre feszítés Esztergomból. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 9 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Istenszülő-ereklyék Grúziában. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 8 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Szent Illés köntöse. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 7 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Szent Péter apostol és Szent Márk evangélista (?) ikonja Kántorjánosiból. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 6 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter - Seres Tamás: Egy régi plascsenyica Nyírmadáról. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 5 pp. 16-17. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Arma Christi - Krisztus fegyverei. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLÉLET 5 : 1 pp. 66-67. , 2 p. (2018)

Terdik Szilveszter: "Kereszt te vagy a hívek erőssége". GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 4 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Babilon folyóvizei mellett. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 2 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Terdik Szilveszter: Jézus siratása ikon Zemplénben. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 29 : 3 pp. 16-16. , 1 p. (2018)

Csáki, Tamás (szerk.) ; Csáki, Tamás ; Golub, Xénia ; Terdik, Szilveszter ; Vukovits, Koszta** ; Branczik, Márta: Szerb székesegyház a Tabánban. Az eltűnt Rácváros emlékezete. Budapest,  Budapesti Történeti Múzeum (BTM), Szerb Intézet (2018) , 64 p.

Terdik Szilveszter: A Szent Korona néhány különleges ábrázolása. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 9 pp. 16-17. , 2 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Egy csodatévő kegykép sajátos ökumenizmusa – A római Lukács-ikon példája. Görögkatolikus Szemlélet, 2019/ősz-tél

Terdik Szilveszter: „Én vagyok az életet adó kenyér, amely a mennyből szállt le” (Jn 6,51). Görögkatolikus Szemlélet, 2019/ősz-tél

Terdik Szilveszter: „Én vagyok az igazi szőlőtő…” Görögkatolikus Szemlélet, 2019/tavasz, 62-64.

Terdik Szilveszter: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne” (Jn 6,56). Görögkatolikus Szemlélet, 2019/nyár, 54-57.

Terdik Szilveszter: A magyarkomjáti ikonosztázion ünnepsora. A GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE KALENDÁRIUMA 1 (2020) pp. 47-47. , 1 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Szent Jakab apostol, az Úr rokona és Jeruzsálem első püspöke. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 12 pp. 16-17. , 2 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Az ikonosztázion átváltozásai az álmosdi Szent Mihály és Gábor főangyal templomban. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 11 pp. 16-17.. (2019)

Terdik Szilveszter: Gyógyító Istenszülő. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 10 pp. 16-17. , 2 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Jézus Krisztus hiteles képmása, az ún. ABGAR-kép: ismeretlen közép-európai festő, 19. század első fele. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 8 pp. 16-16. , 1 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Szent Cirill és Szent Metód. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 7 pp. 16-16. , 1 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Szent Konstantin és a harcos szentek felvonulása. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 5 pp. 16-16. , 1 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Egy freskóba írt Akathisztosz himnusz. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 30 : 4 pp. 16-16. , 1 p. (2019)

Terdik Szilveszter: Száztíz éves a debreceni Istenszülő oltalma főszékesegyház. Görögkatolikus Szemlélet 2020/Nyár

Terdik Szilveszter: Szent Onufriosz áldozása. Görögkatolikus Szemle, 2020/június

Terdik Szilveszter: Akathisztosz-ikon Pannonhalmán. Görögkatolikus Szemle, 2020/július

Terdik Szilveszter: Eucharisztikus témájú oltárkép Dióshalmon. Görögkatolikus Szemle, 2020/4, 16.

Terdik Szilveszter: Angyali köszöntés - angyali intés. Görögkatolikus Szemlélet Magazi, 2020/tavasz

Terdik Szilveszter: A "kimeríthetetlen kehely". Görögkatolikus Szemle 2020/5, 16.

Terdik Szilveszter: „Kegyelemnek Anyja” – Egy alig ismert bécsi kegykép másolata Nagylétán. Görögkatolikus Szemlélet, 2020/tél, 50-53.

Terdik Szilveszter: Szent Paiszij Velicskovszkij, a moldvai szerzetesség megújítója. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 12 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Talpas kereszt Abaújszántón. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 9 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Jézus Krisztus mennybemenetele ikon Makóról. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 10 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Szent István tiszteletének nyomai az Eperjesi Egyházmegyében. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 8 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Sokszínű hagyomány: Az apostolok áldozása ikonográfiájáról. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 4 p. 7-19 (2020)

Terdik Szilveszter: Egyiptomi Szent Mária áldozása. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 3 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Talpas kereszt Nagykállóból. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 2 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Szent Miklós-ikon Nagypeleskéről. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 31 : 1 pp. 16-16. , 1 p. (2020)

Terdik Szilveszter: Nagy Szent Bazil, az eretnekség legyőzője. Görögkatolikus Szemle, 2021/január

Terdik Szilveszter: Egy titkos vacsora kép töredéke Újfehértóról. Görögkatolikus Szemle, 2021/március

Terdik Szilveszter: Sírba tétel: Variációk egy témára. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/tavasz, 76-79.

Terdik Szilveszter: A szakolyi parókia emlékezete. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/nyár, 42-44.

Terdik Szilveszter: Két barokk ikon Veszprémben. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/ősz, 56-57.

Terdik Szilveszter: Veress Géza: Az emmauszi tanítványok. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 32 : 6 pp. 16-16. , 1 p. (2021)

Terdik Szilveszter: Feltámadt Krisztus Sárospatakról. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 32 : 5 pp. 16-16. , 1 p. (2021)

Terdik Szilveszter: Sírlepel Sajószögedről. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 32 : 4 pp. 16-16. , 1 p. (2021)

Terdik Szilveszter: "Az irgalom ajtaja". GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 32 : 2 pp. 16-16. , 1 p. (2021)

Terdik Szilveszter: Egy titkos vacsora kép töredéke Újfehértóról. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 32 : 3 pp. 16-16. , 1 p. (2021)

Terdik Szilveszter: Nagy Szent Bazil, az eretnekség legyőzője. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 32 : 1 pp. 16-16. , 1 p. (2021)

Terdik Szilveszter: Keresztelő Szent János képe Baktakéken. Görögkatolikus Szemle, 2022/január

Terdik Szilveszter: Szent Miklós két "arca". Görögkatolikus Szemle, 2022/12 p. 16

Terdik Szilveszter: Szent Kereszt felmagasztalása templom Kisrozvágyon. Görögkatolikus Szemle, 2022/9 p. 16.

Terdik Szilveszter: Elveszett műkincsek nyomában. Görögkatolikus Szemle, 2022/8 p. 16.

Terdik Szilveszter: Körmeneti kereszt Abaújszántóról. Görögkatolikus Szemle, 2022/7 p. 16.

Terdik Szilveszter: Templomépítés háború idején. Görögkatolikus Szemle, 2022/6 p. 16.

Terdik Szilveszter: Barlanglakó Szent Antal és Teodóz ikonja Tolcsváról. Görögkatolikus Szemle, 2022/5 p. 16

Terdik Szilveszter: Jézus nem emberi kéz által festett képmása: Két példa: Laon és Jaén. Görögkatolikus Szemlélet 2022/1 pp. 52-55. 

Terdik Szilveszter: Szék egy kárpátaljai fatemplomból. Görögkatolikus Szemle, 2022/4 p. 16.

Terdik Szilveszter: A szebasztei negyven szent vértanú. Görögkatolikus Szemle, 2022/3 p. 16.

Terdik Szilveszter: Találkozás-mozaik Konstantinápolyból. Görögkatolikus Szemle, 2022/2 p. 16. 

Terdik Szilveszter: Petrasovszky Manó: Az Istenszülő oltalma-falkép a görömbölyi templomban. Görögkatolikus Szemle, 2022/10, p. 16.

Terdik Szilveszter: Az Istenszülő kenyere. Görögkatolikus Szemlélet, 2022. tél

Terdik Szilveszter: Petrasovszky Manó: "Uram, taníts meg minket imádkozni!". Görögkatolikus Szemle, 2023/1, p. 16.

Terdik Szilveszter: A tékozló fiú ábrázolásairól, Görögkatolikus Szemle, 2023/2, p. 16.

Terdik Szilveszter: Oltárszentelés a budapesti Teológus Szent Gergely-kápolnában, Görögkatolikus Szemle, 2023/3, p. 16.

Terdik, Szilveszter: A miskolci görögkatolikus Nagyboldogasszony-székesegyház. Miskolc,  Emberszerető Alapítvány (2023) , 152 p

 

 

Földvári Katalin

Földvári Katalin: A máriapócsi kegyhely gondozói: a Nagy Szent Bazil Rend, 1. rész
Görögkatolikus Szemlélet, 2018/ősz, 60-61.

Földvári Katalin: A máriapócsi kegyhely gondozói: a Nagy Szent Bazil Rend, 2. rész
Görögkatolikus Szemlélet, 2018/tél, 54-55.

Földvári Katalin: A máriapócsi kegyhely gondozói: a Nagy Szent Bazil Rend, 3. rész
Görögkatolikus Szemlélet 2019/tavasz, 56-57.

Földvári Katalin: A máriapócsi kegyhely gondozói: a Nagy Szent Bazil Rend 4. rész
Görögkatolikus Szemlélet, 2019/ősz-tél

Földvári Katalin: A máriapócsi kegyhely gondozói: a Nagy Szent Bazil Rend 5. rész
Görögkatolikus Szemlélet 2020/Nyár

Földvári Katalin: In memoriam Rakaczky Bazil OSBM (1931–2019)
Görögkatolikus Szemlélet 2019/nyár, 38-39.

Földvári Katalin: Énekek a pócsi Mária tiszteletére a 18. századi Bécsben
Görögkatolikus Szemle 2020/5, 17.

Földvári Katalin: A pócsi kegykép német nyelvterületen tisztelt másolatainak legendái
Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma 2020

Földvári Katalin: „Az én orvosom a Csodatevő Szűzanya volt!” Máriapócsi imameghallgatások a 18–19. századból. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/nyár, 58-59.

Földvári Katalin: Krimi a templomban: a pócsi kegykép kifosztása. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/tél, 36-37.

Földvári Katalin: "Kommt, lasset uns Mariam da, in ihrer Bildnuß grüssen" Ein ungarisches Gnadenbild im Wiener Stephansdom pp. 38-38. , 1 p. (2023). Pfarrblatt. Mitteilungsblatt der Dompfarre St. Stephan, Megjelenés: Ausztria,

Földvári Katalin: Adományozási szokások Máriapócson. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLÉLET 9 : 1 pp. 48-49. , 2 p. (2022)

Földvári Katalin: Az amerikai Máriapócs: Bazilita szerzetesek Amerikában. GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLÉLET 5 : 1 pp. 30-32. , 3 p. (2018)

 

Szabó Péter

Szabó Péter: Tíz éve hunyt el Hollós János görögkatolikus pap és egyházjogász, Görögkatolikus Szemlélet, 2021/tavasz, 36-38.

Szabó Péter: A szórványhelynökség megszervezése. Görögkatolikus Szemle, 2021/5, 17.

Szabó Péter: A püspöki kar rítusközi körlevelei (1968, 1974). Görögkatolikus Szemle 2021/6, 9.

 

 

Janka György

Görögkatolikusok az 1848-49-es szabadságharcban. Beszélgetés Janka Györggyel. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/tavasz, 68-69.

Janka György: Száz éve született dr. Pirigyi István teológiai tanár, egyháztörténész. Görögkatolikus Szemlélet, 2021/tél, 32-33.