;

Egyháztörténeti konferencia Miskolcon

A miskolci bölcsészképzés 30. évfordulóján és a Fiatal egyháztörténészek találkozója nevű 1997-es konferencia 25. évfordulóján, 2022. június 9-10-én a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara nagyszabású egyháztörténeti konferenciát rendezett „Az egyháztörténet-írás története Magyarországon” címmel. A konferencia 52 előadója az egyháztörténetírás helyzetét tekintette át a középkortól napjainkig, valamint több előadás kapcsolódott a reformáció, a kisebb felekezetek, Kárpátalja, a levéltári források és a helytörténet vonatkozásához. A második nagy és több szekciót magába foglaló téma az egyháztörténész portrék bemutatása volt a 18. századtól napjainkig. Itt került sor Janka György előadására a 20. századi magyar görögkatolikus egyháztörténetírás és oktatás meghatározó személyéről Pirigyi Istvánról. A „Pirigyi István a görögkatolikus egyháztörténész” című előadás Pirigyi tanár úr életútját és munkásságát mutatta be monográfiáinak tükrében. 

Kapcsolódó galéria