;

Elkészült a magyar görögkatolikus forráskiadvány-sorozat zárókötete

A hatodik, záró kötet 440 dokumentumával együtt a sorozat összesen 2512 forrást, publicisztikát, naplóbejegyzést tartalmaz, melyek a magyar görögkatolikusok történetébe nyújtanak betekintést. Az MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport munkatársai a kötetekben publikált forrásokat feldolgozva készítik a projekt zárópublikációját, a magyar görögkatolikus egyház történeti, egyházművészeti és kánonjogi fejlődését bemutató monográfiát. A kötet magyar és angol nyelven 2023 májusában jelenik meg.

A forráskiadvány-sorozat egyes kötetei letölthetők a Collectanea Athanasiana könyvsorozat weboldaláról: collectanea.hu