;

75 éve…

Ma hetvenöt éve, 1949. február 17-én számolták fel a szovjet hatóságok a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét. Az előzmények alapján - különösen Romzsa Tódor püspök meggyilkolását (1947) követően - ez nem volt váratlan. A püspökség hivatalos megszüntetésére évtizedekkel később, 1990. január 7-én egy szabad ég alatt tartott Szent Liturgián  Szemedi János püspök így emlékezett vissza:

“Mert mi is történt 1949. február 17-én, ennek a napnak reggelén, pontosan 9 órakor? Az ungvári állami hatóság képviselői – tizenhárman voltak – beállitottak a püspöki irodába, miután lent a kapuban őrséget állítottak, és bejelentették, hogy lefoglalják és átveszik az egész püspöki palotát és Katedrálist: felszereléssel, irodával, könyvtárral, levéltárral és lakosztállyal együtt, ahol emberek, sőt családos emberek is laktak…és átvették. Ne gondolják, kedves Híveim, folytatta püspökünk, hogy ez ún. szabályos, európailag értelmezett törvényes átadás volt. Nem! Semmiféle jegyzőkönyvben nem rögzített hivatalos átadás volt ez. Csak követelték: azonnal átadni a kulcsokat, a palota és a katedrális kulcsait, és mindnyájunknak, akik ott laktunk, azonnal el kellett hagynunk otthununkat. Meg kell, hogy jegyezzem, velünk és közöttünk lakott két paptestvérünk, családos emberek: Kótyuk Ferenc és Ortutay Elemér. Őket is apró 4-4 gyermekükkel kikergették az utcára, anélkül, hogy számukra otthonról, lakásról gondoskodtak volna. És ez, egy hideg téli napon történt. Éppen olyan hideg zord tél volt, mint ma. De a pohár nem telt be. Mindazokat a papokat, akik nem ismerték el ezen barbár cselekedetek ‘jogosságát’, így egyházunk likvidálását, és hitüket, esküjüket meg nem tagadták, letartóztatták és 25 évi szibériai kényszermunkára ítélték. 129 ezeknek a száma.”

(Szemedi püspök prédikációját Ortutay Elemér atya foglalta össze: Marosi István: A harmadik fiú lelkületével.  Ortutay Elemér [1916–1997] kárpátaljai hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár, Beregszász, 2022,  90-91. Az illusztrációk a kötet 52. és 181. oldalán találhatók)

Címkék