;

Görögkatolikusokról Egerben

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete régiótörténeti tudományos konferenciát szervezett  𝘼𝙯 𝙚𝙜𝙮𝙝𝙖́𝙯𝙖𝙠 𝙠𝙪𝙡𝙩𝙪́𝙧𝙖𝙠𝙤̈𝙯𝙫𝙚𝙩𝙞́𝙩𝙤̋ 𝙨𝙯𝙚𝙧𝙚𝙥𝙚 𝙀́𝙨𝙯𝙖𝙠𝙠𝙚𝙡𝙚𝙩-𝙈𝙖𝙜𝙮𝙖𝙧𝙤𝙧𝙨𝙯𝙖́𝙜𝙤𝙣 𝙖 𝟭𝟲-𝟮𝟬. 𝙨𝙯𝙖́𝙯𝙖𝙙𝙗𝙖𝙣 címmel 2023. április 4-5-én. 
Véghseő Tamás, kutatócsoportunk vezetője A kulturális felzárkóztatás igénye és megvalósulása a történelmi munkácsi püspökség görögkatolikus egyházának létrejöttében a kezdetektől Bacsinszky András püspök haláláig (1809) címmel tartott előadást. 
Részlet az előadásból:
"A 17-18. században Magyarországon létrejött görögkatolikus egyházak  történelmében a kultúraközvetítés jelensége elsősorban a kulturális felzárkóztatás igényében ragadható meg. Bár a görögkatolikus egyházakat  létrehozó unió mint történelmi esemény elsődlegesen az egyház egységének helyreállításáról szólt,  a katolikus 
egyházba való betagozódásnak jelentős társadalmi, közjogi, kulturális és gazdasági dimenziói is voltak. Hodinka Antalnak a 20. század elején tett megállapításaival összhangban kijelenthetjük, hogy az unió eszméjének elfogadásában a társadalmi kirekesztettségtől és stigmatizációtól, a kulturális  elmaradottságtól való megszabadulás és a szegénységből való kitörés lehetősége a bizánci rítusú klérus részéről a legfontosabb okok közé tartozott.
Vizsgálódásom során a történelmi Munkácsi Egyházmegye területére (Szepestől Máramarosig 13 vármegye) fókuszálva arra keresem választ, hogyan 
ragadható meg a bizánci rítusú keresztények kulturális felzárkóztatásának igénye 

  • az 1646-os ungvári uniót megelőző évtizedekben,
  • hogyan jelent meg magában az unióban 
  • és aztán a görögkatolikus egyház fejlődésében a Bacsinszky-korszak végéig (1809): 
    • milyen akadályok tornyosultak a megvalósítás előtt 
    • milyen formákban valósult meg,
    • kik voltak a kulturális felzárkóztatás fontosabb szereplői és milyen motivációkat ragadhatunk meg kezdeményezéseikben."