;

Kétszáz éve született Mészáros Károly

200 éve, 1821. július 20-án született Hajdúdorogon Mészáros Károly ügyvéd, történész és hírlapíró. 
Elszegényedett családból származott, s alig volt tíz éves, amikor apja meghalt. A rendkívül tehetséges fiút Kerekes Demeter hajdúdorogi parókus örökbe fogadta és gondoskodott taníttatásáról.
Jótevője mellett ismerte meg a korabeli magyar görögkatolikusok legnagyobb problémáját: miközben magyarnak vallották magukat, a templomi szertartások ószláv vagy román nyelve miatt a közvélemény nem tartotta őket "igazi" magyaroknak. Ezért egyre több parókus törekedett a magyar nyelv liturgikus használatának bevezetésére.
Mészáros Károly így emlékezik önéletrajzában:
„Kerekes Demeter, bár orosz pap és esperes volt, oroszul (mint általában az alföldi gör. kath. papok) nem is tudott jól, sőt, csak arra volt büszke, hogy magyarnak vallhatá magát, a görögorosz egyházi szertartáshoz mindazonáltal, különösen annak fölséges költői jellege miatt, rendkívűleg ragaszkodott. Ő már ez időben (1834-36) tett kísérleteket a keleti egyház rítusát magyar nyelven szólaltatni meg templomban s az oltárokon, s bennem is ezáltal támadt az erős hitfogadás, hogy amit e derék férfiú nem hajthatna végre - én fogom, vagy legalább előmozdítani igyekvendem."
Mészáros Károly tartotta szavát és egyike lett azon magyar görögkatolikus világiaknak, akik évtizedeken át küzdöttek a magyar nyelv liturgikus használatának engedélyezéséért.  Ennek a küzdelemnek lett kézzelfogható eredménye a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása 1912-ben.

Mészáros Károly életútját Pirigyi István foglalta össze 1998-ban a "Görögkatolikus életsorsok" című könyvében. A tanulmány - más életrajzokkal együtt - elolvasható kutatócsoportunk honlapján:
http://www.byzantinohungarica.com/index.php/eletutak

A Mészáros Károly portréjáról készült fotó a hajdúdorogi Mészáros Károly Városi Könyvtártól származik.

Véghseő Tamás