;

Prof. Dr. Szabó Péter

tudományos munkatárs,
a kánonjogi szekció vezetője

Egyetemi tanulmányok


Baccalaureatus: PPKE (Budapest) 1990 teológia
Licencia: PPKE (Budapest) 1991 teológia - Pontificio Istituto Orientale (Roma) 1994 keleti kánonjog
Doktori: PPKE (Budapest) 1992 teológia - Pontificio Istituto Orientale (Roma) 1996 keleti kánonjog


Munkahely és beosztás:


Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet
egyetemi tanár

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Teológiai tanár

 

Oktatási tevékenység

1995 - 2000: Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék, főiskolai tanár
1996 - : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
1996 - : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens
2008 - : egyetemi tanár
2010-től a «Pontificio Istituto Orientale» (Róma) kánonjogi fakultásának vendégelőadója (professor invitatus)
2014-től meghívott előadó (professor invitatus)  a velencei Szent X. Piusz Kánonjogi Fakultáson

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Szabó Péter 1992-ben szerzett teológiai doktorátust Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Akadémián, melyet 1997-ben PhD-vé minősítettek. Ezen túl 1996-ban a Rómában található Pápai Keleti Intézetben kánonjogászi doktori fokozatot szerzett. 1995-2000 között tanította az egyházjogot a Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszékén. 2000 óta felelőse a tantárgynak, s követi nyomon a tanszéken folyó oktatást. 1996-ban, egyházjogi doktorátusa megszerzése után kapott megbízatást arra, hogy a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán egyházjogot oktasson. Ezzel párhuzamosan kérték fel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetébe, tanítani. Így most a PPKE-JÁK-on dolgozik főállású egyetemi oktatóként, s részmunkaidőben oktatja az egyházjogot a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola nappali tagozatán.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

  • 1996-tól rendszeres résztvevője és közreműködője a Magyar Kánonjogi Társaság tudományos szimpóziumainak.
  • 1997-től a keleti és latin kánonjogi világkongresszusok, szakmai konferenciák rendszeres résztvevője, illetve esetenként előadója (lásd: adatbázist)
  • 1999-től egy nemzetközi keleti kánonjogi munkacsoport moderátora, mely éves rendszerességgel tart szakmai konferenciákat.
  • 2008-tól a «Pontificium Consilium de Legum Textibus» (szentszéki dikasztérium) konzultora,
  • 2011-től a Nemzetközi Kánonjogi Társaság («Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo» igazgatótanácsi tagja
  • 2017-től a Society for the Law of the Eastern Churches elnökségi tagja 

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10024623

Konferenciák 

Ide kattintva megtekintheti Szabó Péter konferencia-előadásainak listáját