;

Prof. Dr. Véghseő Tamás

kutatócsoport-vezető,
az egyháztörténeti szekció vezetője

Egyetemi tanulmányok

Baccalaureatus:Pontificia Università Gregoriana (Roma), 1993, filozófia
Baccalaureatus: Pontificia Università Gregoriana (Roma), 1996, teológia
Licencia: Pont. Università Gregoriana (Roma), 1999, egyháztörténelem
Doktorátus: Pont. Università Gregoriana (Roma), 2004, egyháztörténelem
Honosítva: Debreceni Egyetem, 2005, PhD történettudomány
Habilitáció: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, 2022

 

Munkahely és beosztás:

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
egyetemi tanár

 

Oktatási tevékenység

 • 2000 - : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, megbízott előadó
 • 2004 - 2012: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Levelező Tagozat Hittanár Szak, főiskolai docens.
 • 2012 - 2023: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár, rendes teológiai tanár
 • 2023 - : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, egyetemi tanár, rendes teológiai tanár
 • 2004 - 2008: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Új- és Legújabbkori Tanszék, megbízott előadó
 • 2006 - 2008: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, megbízott előadó
 • 2001 - 2002: Érseki Hittudományi Főiskola Esztergom, megbízott előadó
 • 2008 - 2015: Gál Ferenc Főiskola, megbízott előadó

 
Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett filozófiai (1993) és teológiai (1996) baccalaureatust. 1999-ben az egyetem egyháztörténeti Karán licenciátust szerzett egyháztörténelemből. Ugyanott 2004-ben védte meg doktori disszertációját, amit a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori iskolája honosított 2005-ben (PhD történettudomány). 2000-től a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán oktat metodológiát, latin nyelvet, 2004-től pedig egyháztörténelmet a levelező és nappali tagozatos hallgatók számára. 2006-tól oktat a licencia képzésben is. 2012-2022 között a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora.


Konferenciaszervezések:

 • Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi tudományos konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján, Nyíregyháza, 2008. november 22-24.
 • Rómából Hungariába. Nemzetközi tudományos konferencia Joannes Josephus De Camillis munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján, Nyíregyháza, 2006. szeptember 29-30.
 • Bacsinszky András munkácsi püspök és kora. Nemzetközi tudományos konferencia. Nyíregyháza, 2009. november 12-14.
 • Bizánci szertartású keresztények kelet és nyugat határán, Hajdúdorogi Egyházmegye Szórványhelynöksége, Pécs, 2010. szeptember 16.
 • Esztergomi érsekek és görögkatolikusok, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2011. november 18.
 • „Kitartásban a siker!” A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912). Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola,  Nyíregyháza, 2012. június 2.
 • La fondazione dell'Eparchia di Hajdudorog per gli ungheresi di rito bizantino nel contesto politico dell'Impero Austro-Ungarico (1912) Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Római Magyar Akadémia, Róma / 2012. november 29.
 • Aki nincs ellenünk, az velünk van? Egyháztörténeti konferencia a közelmúlt kutatásáról. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2013. november 7.
 • Emlékkonferencia a debreceni bombamerénylet 100. évfordulóján.  Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Debreceni Görögkatolikus Egyházközség, Debrecen, 2014. február 22.
 • "Mindent megújítani Krisztusban" Konferencia Szent X. Piusz Pápa halálának 100. évfordulóján., Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2014. szeptember 26.
 • Egyháztörténészek II. Országos Találkozója. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2015. június 3.
 • Mária-tisztelet, Mária-kegyhelyek közép-kelet-európában a 18. században. Tudományos konferencia a máriapócsi kegykép könnyezésének tricentenáriuma alkalmából.  Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Emmánuel Zarándokközpont, Máriapócs, 2015. november 6.
 • Hajdúdorog, 1868. Konferencia a magyar görögkatolikusok első nagygyűlése emlékére. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2018. április 13.
 • Egyháztörténészek VI. Országos Találkozója. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2019. május 23.


Kutatási projektek:

 • 2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának „Klebelsberg Kunó” kutatói ösztöndíjával a római Propaganda Kongregáció levéltárában végez kutatásokat (2 hónap).
 • 2009-2012: az OTKA 78739. és 85590. „A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése:a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése” elnevezésű kutatási program által támogatott Görögkatolikus Örökség kutatócsoport vezetője.
 • 2013-2017 között az NKIFH K108780 sz. kutatási program vezetője: Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak [történeti névtár és sematizmus] kiadása, digitalizált adatbázisok készítése [18-20. század], 2013-2017, K 108780
 •  2018-tól a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Kutatócsoport vezető kutatója: A magyar görögkatolikusok identitáskeresése, önszerveződése és egyházszervezeti fejlődése az első magyar nyelvű liturgikus szövegek megjelenésétől (18. század második fele) Dudás Miklós hajdúdorogi püspök haláláig (1972) c. projektben

Alapítója és szerkesztője (Szabó Péterrel) a Collectanea Athanasiana című tudományos sorozatnak. Az Athanasiana és a Theologos c. tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. Alapítója és szerkesztője az Eastern Theological Journal című folyóiratnak.
 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • MTA Fiatal Kutatók Testületének tagja: 2008 -
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mentálhigiéniás Közalapítvány kuratóriumi tagja: 2008 - 2011
 • Magyar Történeti Társulat tagja: 2007-
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola Külső alapító tag: 2006 -
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja: 2006 -
 • MTA Köztestületi Tag: 2005 -
 • MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete: 2005
 • A Magyar Rektori Konferencia tagja 2012 -
 • A Vatikáni Titkos Levéltár kutatói egyesületének tagja 2011 - 
 • A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem “Nicolae Bocsan” Egyháztörténeti Intézetének tagja: 2016-


Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000142


Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Véghseő Tamás konferencia-előadásainak listáját.